จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง มอบประกาศเกียรติคุณปฏิบัติหน้าที่ อสค. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [2021-06-10]