จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณจุดบริการประชาชน [2021-06-09]