จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คุมประพฤติหล่มสักประสานงานผู้ดูบ้านกึ่งวิถี เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้กระทำผิดที่รับบริการบ้านกึ่งวิถีที่ปรับตัวเข้าสู่ชุมชน [2021-06-09]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม วันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยนายวสันต์ เภรีวิค ผอ.สนง.คุมประพฤติ จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก มอบหมายให้ นางสาวดาริกา  งิ้วราย หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการคุมประพฤติประสานงานผู้ดูแลบ้านกึ่งวิถี (ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูผู้ประสบภัยต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก) ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ถูกคุมความประพฤติที่เคยรับบริการเข้าพักอาศัยบ้านกึ่งวิถี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 13 เมษายน 2564 สามารถปรับตัวเข้าสู่ชุมชนใกล้บ้านกึ่งวิถี มีงานทำเป็นกิจจะลักษณะ  โดยเช่าบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้กับสถานที่ทำงาน นายจ้างยินดีให้ความช่วยเหลือ กำกับดูแล มีความเป็นอยู่ปกติ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ โดยไม่พบความเสี่ยงต่อการกลับไปกระทำผิดซ้ำ