จำนวนผู้เข้าชม : 66

   


สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ [2021-06-09]