จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับแขวงทางหลวงนครนายก หมวดทางหลวงบางอ้อ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 [2021-06-09]