จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


สคป.แพร่ ร่วมการประชุมทีมสหวิชาชีพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทและสร้างการรับรู้ ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของชุมชน (JSOC) [2021-06-09]