จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้ทั่วไปแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ “แสงแห่งความหวัง” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [2021-06-09]