จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.จ.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ [2021-06-08]