จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


เชิญลงนามถวายพระพร [2021-06-07]

 

กรมคุมประพฤติ ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

โดยเข้าไปที่ http://www.probation.go.th

และ คลิกที่ ลงนามถวายพระพร

https://forms.gle/J24Sk5Wo6CDvxYcY6