จำนวนผู้เข้าชม : 106

   


อาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมกับพลังเครือข่ายภาคประชาชน สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับป้องกันโรค COVID 19 [2021-06-03]

อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนชุดกันฝน หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ  และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ในระบบงานคุมประพฤติ ในการป้องกันโรค COVID  19 ระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้คณะอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มอบชุดโต๊ะที่นั่งม้าหิน 1 ชุด สำหรับให้ผู้ถูกคุมความประพฤติและประชาชนที่มาติดต่อสำนักงานใช้นั่งพักรอ เพื่อลดความแออัด เว้นระยะห่าง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  โรค COVID 19 และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีได้รับมอบชุดป้องกันเชื้อPPE จำนวน100ชุด พร้อม กระจังป้องกันใบหน้า Face Shield เจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ป้องกันโรคฯลฯ จากคณะภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดนนทบุรี โดยมี อ.ส.ค.สุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี และคุณยลดา รองหานาม รองประธานหอการค้าฯและคณะเป็นผู้มอบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID 19

 

ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติต้องขอขอบคุณอาสาสมัครคุมประพฤติทุกจังหวัดที่ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติในการดูแลผู้ถูกคุมประพฤติด้วยดีเสมอมา