จำนวนผู้เข้าชม : 20

   


สำนักงานคุมประพฤติพัทลุงจัดสถานที่บริเวณสำนักงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ [2021-06-02]