จำนวนผู้เข้าชม : 24

   


คุมประพฤติภูเก็ตลงพื่นที่ประชาสัมพันธ์ JSOC [2021-06-02]

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เข้าประสานงานกับนายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Justice Safety Observation Ad hoc Center : JSOC) และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชนจากผู้กระทำผิดที่มีความเสี่ยงก่อเหตุรุนแรงลักษณะสะเทือนขวัญก่อนกำหนดเป็นนโยบายที่เหมาะสมต่อไป ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเมืองภูเก็ตประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต