จำนวนผู้เข้าชม : 23

   


ผอ.คุมประพฤติภูเก็ตและคณะ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต [2021-06-01]

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตและคณะ

เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต

 

วันนี้ (1 มิถุนายน 2564) นางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต และคณะ เข้าพบนายศรีรัตน์ คงเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ที่ศาลจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือการปฏิบัติงานระหว่างศาลจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต