จำนวนผู้เข้าชม : 107

   


คุมประพฤติ สร้างอาชีพ ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าฝึกงาน ณ บริษัท เลิศลอยเมทัลชีท จำกัด [2021-06-01]

กรมคุมประพฤติ โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว พร้อมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ นำผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ชาย 1 ราย เข้าฝึกงานตำแหน่งช่างเชื่อม พร้อมทั้งช่วยเหลือด้านที่พักในขณะทดลองงาน ณ บริษัท เลิศลอยเมทัลชีท จำกัด  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัท ที่มอบโอกาสและให้การสนับสนุนโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพของกรมคุมประพฤติ  อันจะเป็นการฝึกทักษะด้านอาชีพและการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น  และสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างเข้มแข็ง