จำนวนผู้เข้าชม : 102

   


อาสาสมัครคุมประพฤติลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 [2021-06-01]

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ดูแลสอดส่องที่พักอาศัยของผู้ถูกคุมความประพฤติ         และ ให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้ถูกคุมความประพฤติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์  การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19   ในเขตพื้นที่ตำบลหนองยายโต๊ะ  อำเภอโคกเจริญ  อำเภอท่าหลวง  และพื้นที่อื่น ๆ  ในจังหวัดลพบุรี   โดยได้ให้คำปรึกษาในเรื่องของการลด  การดื่มสุรา  ไม่ขับรถในขณะมึนเมาสุรา  การประกอบอาชีพสุจริต พร้อมทั้งเยี่ยมชมโคกหนองนาโมเดล และติดตามดูแลผู้ชนะเลิศการประกวดอาหารหวาน

และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ร่วมปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ด่านชุมชน และร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังร่วมปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ จุดบริการประชาชน หรือ ด่านชุมชน ในพื้นที่ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ อำเภอกันทรลักษ์และอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกันนี้ได้ปฏิบัติงานด้านการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่เดินทางสัญจรในเขตตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ   ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

1 2
3 4
5 6