จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) [2021-05-21]