จำนวนผู้เข้าชม : 108

   


กรมคุมประพฤติประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 [2021-01-13]

วันนี้ (13 มกราคม 2564) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะทำงานคุณภาพการบริหารจัดการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/ 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานคุณภาพการบริหารจัดการกรมคุมประพฤติ พร้อมทั้งพิจารณาการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ของกรมคุมประพฤติ ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร