จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ๒๕๖๔ [2021-01-13]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ๒๕๖๔

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ๒๕๖๔ พร้อมทั้งรับพรปีใหม่จากผู้อำนวยการฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความผูกพัน และความสามัคคี เสริมสร้างความผาสุขของบุคลากรในหน่วยงาน และสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน วันนี้ (๑๒ มกราคม ๒๕๖๔) เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๒ มกราคม ๒๕๖๔)