จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายสำลี ปานอำพันธ์ อาสาส [2021-01-12]