จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดอุปกรณ์และถอดอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ [2021-01-12]