จำนวนผู้เข้าชม : 99

   


กรมคุมประพฤติเปิดช่องทางติดต่อสอบถามในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หลังประสบภัยน้ำท่วม [2021-01-12]

กรมคุมประพฤติเปิดช่องทางให้ประชาชนติดต่อสอบถามการเข้ารับบริการสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมเปิดครัวแบ่งปันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

          วันนี้ (12 มกราคม 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว อาจทำให้ไม่สามารถอำนวยความสะดวก หรือให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติ จึงเปิดช่องทางเพื่อให้ประชาชนติดต่อสอบถามการขอรับบริการ ทั้งการนัดหมายรายงานตัว กิจกรรมบริการสังคม หรือกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ทั้งทางเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th สายด่วนกรมคุมประพฤติ โทร. 1111 กด 78 ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ หรือโทรสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

          สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี         หมายเลขโทรศัพท์ 0 7333 7359

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา           หมายเลขโทรศัพท์ 0 7336 1230

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส      หมายเลขโทรศัพท์ 0 7353 2046

นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ลงพื้นที่เปิดครัวคุมประพฤติ แบ่งปัน สร้างสุข พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ตลอดจนยาสามัญประจำบ้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้รับการประสานงานจากผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผ่านโปรแกรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดยะลา เป็นจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้แก่สังคม

ขอบคุณภาพจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา