จำนวนผู้เข้าชม : 96

   


กรมคุมประพฤติรับมอบหน้ากากอนามัย จากประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร [2021-01-12]

          วันนี้ (12 มกราคม 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับนางนฤมล  เลี้ยงรักษา  ประธานคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร พร้อมรับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่างปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ  ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุมประพฤติ 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  กรุงเทพมหานคร

อสค มอบหน้ากาก 1 อสค มอบหน้ากาก2
อสค มอบหน้ากาก 3 อสค มอบหน้ากาก 4
อสค มอบหน้ากาก 5