จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจในการนำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก แก่บุคลากรของสำนักงานฯ [2021-01-08]