จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) [2021-01-08]

                         สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย วันที่ ๘  มกราคม ๒๕๖๔ นายปฏิญญา แกะกระโทก ผอ.สคป.จ.นม.สาขาพิมาย  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ชี้แจงทำความเข้าใจและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการตรวจพิสูจน์ และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยเพิ่มเงื่อนไขให้ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) จำนวน ๗ ราย  ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา