จำนวนผู้เข้าชม : 99

   


กรมคุมประพฤติเผย 5 วันเมาขับถูกจับคุมประพฤติพุ่ง 2,073 คดี ติดอุปกรณ์ EM แล้ว 39 ราย [2021-01-03]

กรมคุมประพฤติเผย 5 วันเมาขับถูกจับคุมประพฤติพุ่ง 2,073 คดี ติดอุปกรณ์ EM แล้ว 39 ราย

 5 วันคุมประพฤติเมาขับพุ่งพรวด 2,073 คดี บุรีรัมย์ทำสถิติแซงขึ้นอันดับ 1 รวมยอดศาลสั่งติดอุปกรณ์ EM 39 ราย ห้ามออกจากบ้าน 5 ทุ่มถึงตี 4 ยาว 30 วัน พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่อยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ/ศาล เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

          วันนี้ (3 มกราคม 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ว่า เข้าสู่วันที่ 5 ของการควบคุมเข้มงวด (2 มกราคม 2564) แต่กลับมีจำนวนคดีที่เข้าสู่งานคุมประพฤติพุ่งสูงถึง 1,168 คดี เป็นคดีขับรถในขณะเมาสุรา จำนวน 1,162 คดี ขับเสพ จำนวน 5 คดี และคดีขับรถประมาท จำนวน 1 คดี ทำให้ยอดสถิติคดีสะสมรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,196 คดี จำแนกเป็น

คดีขับรถขณะเมาสุรา  จำนวน  2,073 คดี คิดเป็นร้อยละ 94.40

          คดีขับเสพ   จำนวน  105 คดี  คิดเป็นร้อยละ 4.78

คดีขับรถประมาท  จำนวน    18 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.82

 จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 309 คดี 2. จังหวัดจันทบุรี จำนวน 182 คดี และ 3. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 153 คดี

เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่งานคุมประพฤติในวันที่ 5 ของช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 พบว่า คดีขับรถในขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3,701 คดี และปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 1,162 คดี ลดลง จำนวน  2,539 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ ได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในคดีขับรถในขณะเมาสุราเพิ่มเติมอีกจำนวน 26 ราย โดยส่วนใหญ่มีเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 น. – 04.00 น. เป็นระยะเวลา 30 วัน รวมยอดสะสมคดีขับรถในขณะเมาสุราที่ศาลสั่งติดอุปกรณ์ EM จำนวน 39 ราย จังหวัดที่ศาลสั่งติดอุปกรณ์ EM สูงสุดคือ จังหวัดสุโขทัย มีจำนวนถึง 30 ราย

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวต่อว่า นอกจากการจัดกิจกรรมที่สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ ลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งจัดให้มีการทำงานบริการสังคม โดยการตรวจเยี่ยม แจกน้ำดื่ม ทำความสะอาดห้องน้ำ ตรวจวัดอุณหภูมิ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทาง ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 46 จุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 156 คนแล้ว กรมคุมประพฤติ ยังดำเนินการจัดพนักงานคุมประพฤติอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ หรือศาล เพื่อให้คำแนะนำด้านต่างๆ อย่างเช่นสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว จัดกำลังพนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่อยู่เวรรับคดีในที่ศาลจังหวัดสระแก้ว โดยพนักงานคุมประพฤติได้มีการชี้แจงเงื่อนไข และกำหนดนัดรายงานตัวแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ปีใหม่ 1 ปีใหม่ 2
ปีใหม่ 3 ปีใหม่ 4
ปีใหม่ 5 ปีใหม่ 6
ปีใหม่ 7 ปีใหม่ 8