จำนวนผู้เข้าชม : 132

   


สำนักงานคุมประพฤติ 117 แห่งทั่วประเทศจับมืออาสาสมัครคุมประพฤติส่งความห่วงใยร่วมให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชนและด่านตรวจค้น พร้อมนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมดูแลเส้นทางต่างๆ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 [2021-01-02]

กรมคุมประพฤติโดยสำนักงานคุมประพฤติ 117 แห่ง ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติและผู้ถูกคุมความประพฤติสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น เผยผ่านมา 4 วัน (29 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564) ร่วมปฏิบัติงานบริการประชาชนแล้ว จำนวน 187 จุด นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 1,657 คน                     

วันนี้ (2 มกราคม 2564) นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติขานรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ให้หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564  ซึ่งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นการเฉลิมฉลองและพักผ่อนร่วมกับครอบครัว ประชาชนจะใช้โอกาสในวันหยุดยาวเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก กรมคุมประพฤติมีความห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน จึงขอร่วมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการกำหนดแนวทางให้สำนักงานคุมประพฤติ 117 แห่งทั่วประเทศร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ที่จุดบริการประชาชน ด่านชุมชนและด่านตรวจค้น จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมติดตามที่จุดบริการ พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีการอบรมความรู้ด้านจราจรและโทษภัยจากการดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บดบังการจราจร แจกน้ำดื่มและตรวจวัดอุณหภูมิ โดยตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 ได้ประจำจุดบริการประชาชนจำนวน ด่านชุมชน ด่านตรวจค้น จำนวน 187 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 1,657 คน และคาดว่าตลอดช่วง 7 วันอันตราย (29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564) จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน จำนวนกว่า 3,000 คน            

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมคุมประพฤติขอร่วมส่งทุกท่านเดินทางกลับมาทำงานอย่างปลอดภัยและขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ พร้อมปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สุดท้ายนี้ ขอส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติทั้ง 117 แห่ง และอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรทางถนนตลอดช่วงวันหยุดยาวด้วย