จำนวนผู้เข้าชม : 20

   


คุมประพฤติพัทลุง ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ชินนสาสมาธิ” [2020-12-23]