จำนวนผู้เข้าชม : 65

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดปฐมนิเทศ และ แจ้งคำวินิจฉัย ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) [2020-11-19]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดปฐมนิเทศ และ แจ้งคำวินิจฉัย ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)


      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายไพศาล ทวีผล และนางสาววรรณวิสา เล็กแดงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมความประพฤติ จัดปฐมนิเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและการประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และ แจ้งคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ อาคารหลังใหม่ (อาคาร ๒) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)