จำนวนผู้เข้าชม : 64

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) ให้กับผู้ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก เกิน ๓๐ วันขึ้นไป (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) [2020-11-19]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) ให้กับผู้ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก เกิน ๓๐ วันขึ้นไป (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

 

      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ พนักงานคุมประพฤติกลุ่มงานคุมความประพฤติ อธิบายเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว  และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring/EM) ให้กับผู้ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก เกิน ๓๐ วันขึ้นไป จำนวน ๒ คน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถออกไปทำงานเลี้ยงครอบครัว และลดปัญหาแออัดในเรือนจำ ตามนโยบายกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring/EM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลและติดตามผู้กระทำผิด เสริมความเชื่อมั่น สร้างความมั่นใจ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคม ตลอดจนให้โอกาสผู้กระทำผิดลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำ สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน โดยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความยุติธรรมอย่างแท้จริง ลดความแออัด ของผู้ต้องขังในเรือนจำ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภาครัฐ ในการจำคุกผู้ต้องขังในเรือนจำ เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา วันนี้ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ราย และ ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ราย.

 

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

 #คุมประพฤติกาญจนบุรี #คืนโอกาสสร้างความยุติธรรม #กำไลEM