จำนวนผู้เข้าชม : 31

   


สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม คดีพักการลงโทษและลดวันต้องทาจำคุก ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [2020-11-19]