จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการดูแลผู้กระทำผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สังคม [2020-11-18]