จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ (พักการลงโทษ – ลดวันต้องโทษจำคุก) [2020-11-17]