จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


คป.จังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2020-11-15]

  กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาววริษา พลไกรสร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วย พนักงานคุมประพฤติ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพ     ผู้ติดยาเสพติดและการประพฤติตนในระหว่างเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัวโปรแกรมจิตสังคมบำบัดที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เป็นเวลา 120 วัน เพื่อไม่ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก จำนวน 12 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย