จำนวนผู้เข้าชม : 7

   


คป.หนองคาย ไปจัดรายการวิทยุ ยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน [2020-11-13]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 256๓ นางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ   ไปจัดรายการวิทยุ ยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน ในประเด็นเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Monitoring Center) หรือที่เรียกว่า อุปกรณ์ EM  และประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน  ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 09.30-10.00 นาฬิกา ทางคลื่นวิทยุ  AM. 810 Khz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย สำนักงานประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดหนองคาย