จำนวนผู้เข้าชม : 106

   


กรมคุมประพฤติเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน [2020-11-13]

กรมคุมประพฤติ เตรียมความพร้อมการสัมมนาวิชาการ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ และประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2563) ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ประธานอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ประชุมหารือร่วมกับนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน ได้แก่ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ อัยการ ศาล และหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้แทนจากองค์กรไม่แสวงผลกำไร อาจารย์มหาวิทยาลัย และภาคประชาชน ภาคเอกชน อาสาสมัคร ตลอดจนสื่อมวลชน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการติดตามและเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่สังคมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมปลอดภัยร่วมกันต่อไป