จำนวนผู้เข้าชม : 81

   


กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ของกระทรวงยุติธรรม [2020-11-13]

กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ของกระทรวงยุติธรรม

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2563) นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเน้นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเน้นให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดทั้งเครือข่ายมีจิตสาธารณะ เสียสละ รักสามัคคี และเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยกรมคุมประพฤติร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมอาสาประจำเดือนพฤศจิกายนในพื้นที่วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนการไฟฟ้าฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย ผู้แทนสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย อาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่ายชุมชน ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904  และผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมทั้งสิ้นประมาณ 220 คน