จำนวนผู้เข้าชม : 163

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา [2020-11-11]

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมถ่ายทอดนโยบายในการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งพบปะพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายถาวร  กุลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา