จำนวนผู้เข้าชม : 27

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการติดตั้งเครื่องติดตามตัวผู้กระทำผิด (EM) [2020-11-04]