จำนวนผู้เข้าชม : 31

   


คป.หนองคายร่วมโครงการสภากาแฟ (MorningTalk) ประจำเดือนตุลาคม 2563 [2020-10-29]

 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมโครงการ สภากาแฟ MorningTalk ประจำเดือน  ตุลาคม  2563  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ  อำเภอ  และภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคาย ได้พบปะ หารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน และแสดงความคิดเห็น เพื่อการประสานงานที่ดีร่วมกัน    โรงแรมทาวิลล่าหนองคาย  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฯ