จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คป.หนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2020-10-29]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางนุจรี ศิรินันทภาคย์ พนักงานคุมประพฤติ พร้อมด้วย ร.ต.อ.องอาจ อันตะยา อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการประพฤติตนในระหว่างเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัวโปรแกรมจิตสังคมบำบัดที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เป็นเวลา 120 วัน เพื่อไม่ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก จำนวน 11 ราย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย