จำนวนผู้เข้าชม : 77

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมงานอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชน [2020-10-16]

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติ และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่กระทำผิดเงื่อนไข ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ถ่ายทอดนโยบายกรมคุมประพฤติและการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน หรือศูนย์ JSOC (Safety Observation Ad hoc Center, Ministry of Justice) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการปฏิบัติงานเพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยมีนางสาวนงเยาว์ มูลเครือคำ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์