จำนวนผู้เข้าชม : 71

   


คุมประพฤติ รับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่มประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งประสานเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี รับตัวนักโทษเด็ดขาดที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติกลับเรือนจำเพื่อรับโทษตามกำหนดโทษที่เหลืออยู่ ทันทีหากตรวจพ [2020-10-16]

คุมประพฤติ รับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่มประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งประสานเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี รับตัวนักโทษเด็ดขาดที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติกลับเรือนจำเพื่อรับโทษตามกำหนดโทษที่เหลืออยู่ ทันทีหากตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)

               กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางศิริวรรณ พ่วงผล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและกลุ่มคุมความประพฤติ ดำเนินการรับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่มประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งประสานเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี รับตัวนักโทษเด็ดขาดที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติกลับเรือนจำเพื่อรับโทษตามกำหนดโทษที่เหลืออยู่ ทันทีหากตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๐ และรายงานการเพิกถอนกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประพฤติตนในทางเสื่อมเสียเสพยาเสพติดให้โทษโดยการตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ แจ้งกลับไปยังกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ ต่อไปทันที โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี ให้ความช่วยเหลือและร่วมรับรายงานตัวฯ วันนี้ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.


                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)