จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


คุมประพฤติธัญบุรีจัดกิจกรรมรับรายงาน/ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค คลองหลวง [2020-10-15]