จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าแถลงข่าวและบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนนโยบายงานบุญประเพณีปลอดเหล้า [2020-10-15]