จำนวนผู้เข้าชม : 168

   


กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม [2020-10-14]

วันนี้ (14 ตุลาคม 2563) นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จำนวน 3 รูป ในกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ณ บริเวณหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร