จำนวนผู้เข้าชม : 111

   


รมว.ยุติธรรม เยี่ยมชมมูลนิธิ บ้านพระพร ด้านการช่วยเหลือผู้พ้นโทษแบบครบวงจร [2020-10-11]

       วันนี้ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และนาวสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมเยี่ยมชมมูลนิธิบ้านพระพร (พันธกิจเรือนจำคริสเตียน) ชุมชนบึงพระราม ๙ รับฟังการดำเนินงานและกิจกรรมการฝึกอาชีพ เพื่อบูรณาการการสร้างงานสร้างอาชีพและคืนคนดีสู่สังคม ด้านการช่วยเหลือผู้พ้นโทษแบบครบวงจร ตามแนวคิดและนโยบายการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ณ มูลนิธิบ้านพระพร (พันธกิจเรือนจำคริสเตียน) ชุมชนบึงพระราม ๙ ถนนริมคลองลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร