จำนวนผู้เข้าชม : 112

   


กรมคุมประพฤติ หารือร่วม สกธ. เฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ [2020-10-08]

 กรมคุมประพฤติ หารือร่วมกับ สกธ. ดำเนินการมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษตลอดกระบวนการยุติธรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน

.

วันนี้ (8 ตุลาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมกับ พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอมาตรการระยะยาวในการป้องกันและการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้ที่พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษของคณะกรรมการประสานงานเฉพาะกิจเพื่อเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ โดยมีพันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

.

 สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอแนวทางการป้องกันและการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้ที่พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเป็นการดำเนินการในส่วนของมาตรการระยะสั้น โดยศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน หรือศูนย์ JSOC (Safety Observation Ad hoc Center, Ministry of Justice) พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอมาตรการระยะยาวเพื่อเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมฯ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ กระบวนการต้นน้ำ (ก่อนพิจารณาพิพากษาคดี) กระบวนการกลางน้ำ (อยู่ระหว่างต้องโทษอยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถานหรือสถานพยาบาล) และกระบวนการปลายน้ำ (ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำหรือทัณฑสถานหรือสถานพยาบาล) เพื่อติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรมจะพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆ ที่จำเป็นต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมทั้งในมาตรการระยะสั้นและระยะยาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมความปลอดภัยของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไป