จำนวนผู้เข้าชม : 7

   


"หล่มสัก" ถ่ายทอดความรู้การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัว (EM) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ [2020-09-16]