จำนวนผู้เข้าชม : 112

   


กรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2563 [2020-09-15]

กรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2563

วันนี้ ( 15 กันยายน 2563 ) พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในส่วนของกรมคุมประพฤติมีสำนักงานที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE และจัดนิทรรศการผลงาน จำนวน 17แห่งได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจังหวัดตาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดปัตตานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู