จำนวนผู้เข้าชม : 93

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม [2020-09-14]

                วันนี้ (14 กันยายน 2563)  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรมครั้งที่ 7/2563 โดยมีนางธารินี  แสงสว่าง  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำกรมคุมประพฤติ  เข้าร่วมการประชุม ณ  ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในส่วนของกรมคุมประพฤติ ได้รับอนุม้ติเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมจัดการสำนักงาน และโปรแกรมป้องกันไวรัส ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับการปฏิบัติงานในระบบงานคุมประพฤติ เพื่อการให้บริการแบบดิจิทัล (Digital Service)

คอมพิวเตอร์ 1 คอมพิวเตอร์ 2
คอมพิวเตอร์ 3 คอมพิวเตอร์ 4
คอมพิวเตอร์ 5